BHP MIELEC

Z nami tylko solidnie!

Czym się zajmujemy

  • Wykonywania zadań służby BHP wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r /Dz. U. 109, póz. 704/.
  • Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych
  • Prowadzenie oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowych
  • Opracowywanie ramowych norm odzieży roboczej
  • Oceny i szacowania ryzyka zawodowego
  • Prowadzenie dokumentacji BHP
  • Przygotowywanie odpowiedzi na nakazy oraz wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  • Kontrole warunków pracy
  • Przygotowywanie instrukcji stanowiskowych